Terschelling, Berkenvallei

Berkenvallei

De Berkenvallei is een beschut liggende natte duinvallei waarin spontaan een Berkenbos is opgeschoten. De vallei ligt noordelijk van de GriŽ, achter de Dazenplak, tegen het begin van de Boschplaat aan. Kwelwater vanuit de omliggende hoge duinen komt zorgt voor de natte omstandigheden in de vallei. In het Berkenbos worden meerdere zeldzame soorten mossen aangetroffen.

Keywords: Berkenvallei, Duinvallei, Duinbossen, Natura2000, H2180B, Zachte Berk, Spontaan, Mossen, Kwel, Groede

Fryslansite ©Hendrik van Kampen