Terschelling, begrazing in de Tordunen bij Oosterend

Begrazing in de Tordunen

In het moderne natuurbeheer is begrazing geen onbekend verschijnsel. Bergrazing voorkomt het dichtgroeien van de duinen, goed voor de biodiversiteit mits de begrazingsdruk niet te hoog is. Voor de Waddeneilanden, en Terschelling in het bijzonder, vormt grazend vee in de duinen geen ongewoon beeld. Al vanaf de 10e eeuw werd vee in de duinen geweid. Op Terschelling liep het vee tijdens het groeiseizoen aangelijnd of stond op stal. Na de oogst was het de gewoonte het vee tot aan het voorjaar vrij over het eiland te laten lopen. Dan liepen ze dus Overal, verkort: Oeral, in Aasters dialect: Oerol. Overigens is het de vraag of dat zo goed was voor de natuur. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers een eind gemaakt aan dit gebruik.

Keywords: Vee, Hereford, Begrazing, Natuurbeheer, Terschelling, Tordunen, Oosterend, Aasters, Oerol, Gebruik, Oogst, Vrijgang

Fryslansite ©Hendrik van Kampen