Terschelling, verstuiving in de zeereep

Terschelling, verstuiving in de zeereep

Op het strand van Oosterend, tussen paal 16 en paal 20 hebben Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer een verstuivingsproject uitgevoerd. De smalle rechte stuifdijk is in 1995 op verschillende plaatsen doorgestoken om het verstuiven op gang te brengen met als doel de dynamiek in de duinen terug te brengen. Men wil een betere samenhang tussen strand en achterland met meer verschillende habitats en een robuustere kust. Een aandachtspunt is dat de kust voldoende hoogte moet houden om het achterland niet in gevaar te brengen. Het resultaat van de ingreep is hoopgevend, er is een bredere geleidelijk oplopende zeereep ontstaan met een grotere zandbuffer, gunstig bij storm. Bijzonder is dat Kruipwilg op deze plaats een rol bij de duinvorming speelt.

Keywords: Zeereep, Verstuivingsproject, Verstuiven, Duinvorming, Geleidelijk, Overgang, Kruipwilg, Salix repens, Breed, Vlak

Fryslansite ©Hendrik van Kampen