PijlNaar de thumbnails

Terherne, Terhorne 1939

Terherne 1939

Terherne (Terhorne) is in de zuidwesthoek (horne=hoek) van het dorpsgbied van Akkrum ontstaan op een zandkop temidden van meren en poelen. Door het dorp loopt de Zandsloot, waardoor het kon profiteren van de scheepvaart die langs het dorp moest. Westelijk van het dorp ligt het Sneekermeer, het schoolvoorbeeld van een meer dat is ontstaan door bodemdaling en erosie van veengrond. Op deze foto van omstreeks 1939 kijken we vanaf de brug over de Zandsloot naar het oosten.

Keywords: Terherne, Terhorne, Zandsloot, 1939, Poelen, Snekermeer, Fryslân, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen