Omringd door grillige leilinden staat de Kerk van Swichum in een winters landschap

Kerk van Swichum

Swichum is een terpdorp dat is ontstaan rond 400 v.Chr op een kwelderwal aan de rand van het veen. Het is daarmee een stuk ouder dan de grote westelijke buurdorpen Wirdum en Wytgaard waarmee het samenwerkt. Bij de ontginning van het veen kreeg het dorp in toenemde mate te maken met wateroverlast. In de omgeving is dat nog te zien. Oostelijk liggen twee gedempte meren, de Greate Wergeastermar en de Himpensermar. Ten noorden van Swichum liggen nog enkele meanders van het Ald Djip, vooral op luchtfoto's zijn ze goed te herkennen. Het riviertje liep vanaf de zandgrond van de Noardlike Fryske Wâlden langs Wergea naar Middelzee. Bij de aanleg van de Wirdumervaart is een stukje van het Ald Djip gebruikt..

Keywords: Friesland, Fryslân, Kerk, Nicolaaskerk, Bouwjaar, 1234, Swichum, Zonsopkomst, Ochtend, Winter, Leilinden, Grillig, Terprestant

Fryslansite ©Hendrik van Kampen