PijlNaar de thumbnails

Omringd door grillige leilinden staat de Kerk van Swichum tegen de avondlucht

Kerk van Swichum

Swichum is een terpdorp dat is ontstaan rond 400 v.Chr op een kwelderwal aan de rand van het veen. Het is daarmee een stuk ouder dan de grotere buurdorpen Wirdum en Wytgaard waarmee het samenwerkt. Bij de ontginning van het veen kreeg het dorp in toenemde mate te maken met wateroverlast. In de omgeving is dat nog te zien. Oostelijk liggen twee gedempte meren, de Greate Wergeastermar en de Hempensermeer, noordelijk herken je op luchtfoto's de restanten van een grote, sterk meanderende slenk. Als je kijkt naar Swichum, zie je de geschiedenis van grotere plaatsen zoals Ljouwert, waar het vlak onder ligt. Het zijn soms kleine toevallige spelingen van de natuur en de loop van de geschiedenis die bepalen hoe een plaats zich later kan ontwikkelen.

Keywords: Friesland, Fryslân, Kerk, Nicolaaskerk, Bouwjaar, 1234, Swichum, Zonsondergang, Avond, Leilinden, Grillig, Terprestant

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen