Het Poelepaad langs de Swadde

Het Poelepaad langs de Swadde

Als de verkaveling op een gegeven moment tegen de grens met een naburig dorp aanloopt is dit vaak goed zien aan een knik in de richting van de houtwallen of singels. Op de foto ontmoet de verkaveling van de verkavelingsas van Twizel (rechts), de verkaveling van de as Westereen-Kollumersweach-Feankleaster (links). De knik die de boomwallen ten opzichte van elkaar maken is op de foto goed te zien. De Swadde is de greppel naast het pad, de eigenlijke grens. In de middeleeuwen was de greppel een belangrijke grenssloot. Achtkarspelen, de grietenij waartoe Twizel behoorde, viel onder het Bisdom Munster, de rest van Fryslân viel onder het Bisdom van Utrecht. De Swadde is tot op heden de grens tussen de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel/Noardeast-Fryslân, hij loopt als een vijf kilometer lange lijn dwars door de verkaveling van de twee dorpsgebieden.

Keywords: Swadde, Zwette, Poelepaad, Grens, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Bisdom, Munster, Utrecht, Zichtbaar, Verkaveling, Richting

Fryslansite ©Hendrik van Kampen