De Swadde, grens tussen twee verkavelingsblokken

De Swadde, grens tussen twee verkavelingsblokken

Op de foto ontmoet de verkaveling van de verkavelingsas van Twizel (rechts), de verkaveling van de as Westereen-Kollumersweach-Feankleaster (links). De knik die de boomwallen ten opzichte van elkaar maken is op de foto goed te zien. De Swadde is de greppel naast het pad, de eigenlijke grens. In de middeleeuwen was de greppel een belangrijke grenssloot. Achtkarspelen, de grietenij waartoe Twizel behoorde, viel onder het Bisdom Munster, de rest van Fryslân viel onder het Bisdom van Utrecht. De Swadde is tot op heden de grens tussen de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel/Noardeast-Fryslân, hij loopt als een vijf kilometer lange lijn dwars door de verkaveling van de blokken van Kollumersweach en Twizel.

Keywords: Swadde, Zwette, Poelepaad, Grens, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Bisdom, Munster, Utrecht, Zichtbaar, Verkaveling, Richting

Fryslansite ©Hendrik van Kampen