Suw‚ld - Suawoude

Suw‚ld

Het meest zuidelijk dorp op de noord-zuid georienteerde zandrug van de Trynw‚lden en Tytsjerk is Suw‚ld. In het zuiden wordt het dorp begrensd door een oud beekdal waarin tegenwoordig het Prinses Margrietkanaal ligt. Het kanaal komt via de Wijde Ee en de Kromme Ee in het Bergumermeer uit. In het oosten, aan de overkant van het kanaal ligt Garyp waar het zandlandschap weer verder gaat. Iets verder naar het zuiden ligt het Nationale Park de Alde Feanen, een laagveenmoeras met natura 2000 status. Vanuit Suw‚ld kan je als fietser met een pontje over het Prinses Margrietkanaal zodat je zonder om te moeten rijden in het natuurgebied kan komen.

Keywords: Suawoude, Sint-Georgiuskerk, Kerkbuurt

Fryslansite ©Hendrik van Kampen