Veenweidelandschap van de Surhuzumer Mieden

Surhuzumer Mieden

Mooi veenweidegebied in het oosten van Fryslân. De Surhuzumer Mieden zijn venige hooilanden die in het stroomdal van het riviertje de Lauwers liggen. In de omgeving liggen zandkoppen, veengebieden en zeeklei in een onoverzichtelijk mozaďek. Het landschap is ontstaan door de werking van het getij in kreken en riviertjes in een golvend ijstijdlandschap. De kerktoren in de verte is van het dorp Stynsgea (Augustinusga) dat op het zand van de stuwal ligt.

Keywords: Surhuzumer Mieden, Veenweide, Lauwers, Beekdal, Hooilanden, Weidevogels, Nevel, Mist, Ochtend, Hekken, Staatsbosbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen