PijlNaar de thumbnails

Veenweidelandschap van de Surhuzumer Mieden

Surhuzumer Mieden

Mooi veenweidegebied in het oosten van Fryslân. In deze omgeving liggen veengebieden, zeeklei en zandkoppen vlak naast elkaar in een ingewikkeld patroon dat is ontstaan langs kreken en riviertjes. Het dorp Stynsgea (Augustinusga), waarvan de kerktoren rechtsboven zichtbaar is, ligt op het zand van de stuwal. De Surhuzumer Mieden zijn hooilanden die deel uitmaken van het veen rond het riviertje de Lauwers.

Keywords: Surhuzumer Mieden, Veenweide, Lauwers, Beekdal, Hooilanden, Weidevogels, Nevel, Mist, Ochtend, Hekken, Staatsbosbeheer

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen