Poelsleane Sumarreheide

Poelsleane Sumarreheide

Ten zuiden van de bebouwde zandrug Sumar-Garyp, lag tot het begin van de 19e eeuw de Sumarreheide. Op de heide woonden mensen in Plaggenhutten en Wâldhúskes, de verzameling hutten werd aanvankelijk Heidehuizen genoemd. Tijdens de ontginning van de heide zijn in 1917 in één keer 10 stenen arbeidershuisjes gebouwd. Deze woningen zijn de kern geworden van een buurtschap Sumarreheide. Sumarreheide is nooit uitgegroeid tot een groot heidedorp zoals andere heidedorpen in de Fryske Wâlden. De voormalige heide is een agrarisch landschap geworden. Op de foto is de bebouwing nog net zichtbaar achter de bomen. Een foto van de arbeidershuisjes van Sumarreheide vind je onder de tab Ontginning / Heideontginning.

Keywords: Sumarreheide, Heide, Ontgonnen, Tytsjerksteradiel, Heideontginningslandschap, Zandpad

Fryslansite ©Hendrik van Kampen