Restant van de Sumarreheide

Sumarreheide

De heide die vroeger in Tytsjerksteradiel lag is verdwenen, alles is ontgonnen of bebouwd. Alleen van de Sumarreheide is nog een heel klein restant waarlangs een mooie houtwal met Eiken ligt. Het 50x50x50 meter grote driehoekje is te vinden aan de slingerende Joute van der Meerweg. Het slingerende verloop van die weg is opvallend in het verder recht verkavelde landschap. Op de Topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (1850-1900) is nog een slingerend zandpaadje op de heide te vinden, mogelijk is dat de voorloper van de Joute van der Meerweg. Het pad loopt van De Harste naar Heidhuizen, de voorloper van het tegenwoordige dorpje Sumarreheide.

Keywords: Sumarreheide, Heide, Restant, Tytsjerksteradiel, Sumar, Joute van der Meerweg

Fryslansite ©Hendrik van Kampen