Zandrug en beekdal bij Burgum

Zandrug en beekdal bij Burgum

Op de vorige foto van de Iestwei is de hoogte van de zandrug ten opzichte van de omgeving niet te zien. Op deze foto komt het hoogteverschil goed naar voren. De foto is gemaakt vanaf de Iestwei ten oosten van Sumar, we kijken naar het noorden en zien in de verte de centrale aan het Bergumermeer. De bomen en hekjes in het midden liggen lager, het hoogteverschil met de rug is hier 3 meter. In het dal ligt de Kromme Ee (Prinses Margrietkanaal). We zijn hier op het oostelijke eind van de rug. In het westen ligt het dorp Sumar, daarna vlakt de rug wat af. Nog verder naar het westen ligt Garyp. Achter Garyp verwijnt de rug helemaal uit het landschap en komen we in het laagveenlandschap van de Alde Feanen.

Keywords: Beekdal, Bergumermeer, Burgumermar, Kromme, Wijde, Ee, Prinses Margrietkanaal, Zandrug, Hoogteverschil, Zichtbaar

Fryslansite ©Hendrik van Kampen