Iestwei Sumar

Iestwei Sumar

Vanuit Burgum gaan we nu naar het zuiden. Tussen Burgum en Sumar ligt een dal waardoor vroeger de Ee liep. De Ee was een natuurlijke rivier. Tegenwoordig loopt hier het Prinses Margrietkanaal. In delen van het kanaal komt de naam Ee nog terug (Kromme Ee, Wijde Ee). Op de zuidelijke oever ligt een zandrug waarop de dorpen Sumar en Garyp liggen. De Iestwei ligt op het oostelijke deel van de rug, hoogteverschillen zijn hier goed zichtbaar. Bij bodemonderzoek is gebleken dat zich op de rug Enkeerdgronden bevinden. Enkeerdgronden zijn ontstaan door akkerbouw zoals bij de akkers rond Drentse Esdorpen. Het is dus aannemelijk dat de zandrug als akkergebied is gebruikt. Het toponiem: "Iestwei" wijst ook in die richting. Iest is de Friese variant van het woord es.

Keywords: Ochtend, Nevel, Iestwei, Suameer, Zandrug, Enkeerdgrond, Akkerbouw, Zuidkant, Beekdal, Wijde, Kromme, Ee, Prinses Margrietkanaal

Fryslansite ©Hendrik van Kampen