Sumar, Suameer

Sumar, Suameer

Precies tegenover Burgum ligt Sumar op de hoge zandrug aan de zuidkant van het dal van de Kromme/Wijde Ee. De trots van Sumar is de Hoop, een beeldbepalende korenmolen uit 1867. In 1882 is de molen voor een groot deel afgebrand en herbouwd met onderdelen uit een molen van Koatstertille. De molen raakte in verval en is in 1964 aangekocht door de gemeente Tytsjerkeradiel. In 1966 is de molen gerestaureerd. Sumar wordt soms ingedeeld als esdorp, er zijn esgronden oostelijk van het dorp aangetroffen. Op de Cultuurhistorische Kaart Fryslân wordt het dorp aangegeven als wegdorp, wat gezien de lintvormige bebouwing die Sumar samen met Garyp heeft, een meer logische keuze is.

Keywords: Sumar, Suameer, Streekdorp, Zandrug, Korenmolen, de Hoop

Fryslansite ©Hendrik van Kampen