De heuvels in Gaasterland zijn het gevolg gestuwde Keileem uit het Saalien

Gestuwde keileem, Gaasterland

Tijdens het Saalien, de op één na laatste IJstijd, kwam het landijs tot halverwege Nederland. Boven Fryslân heeft het even stil gelegen waardoor hier een eindmorene kon ontstaan. Na verloop van tijd schoof het ijs verder waarbij de eindmorene werd overlopen en samengedrukt. Door dit proces zijn de heuvels van Gaasterland gevormd. Door heel Noord Nederland ligt een keten van gestuwde keileemheuvels, zichtbaar bij Texel, Wieringen, Gaasterland, Steenwijk en verder naar het oosten. Een tweede rij gestuwde heuvels, die de zuidgrens van de maximalae ijsbedekking markeert, zijn de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Zeven Heuvelen rond Nijmegen.

Keywords: Gaasterland, Pleistoceen, Stuwal, Keileem, Gestuwd, Heuvels, IJstijd, Saalien, Begin, 230.000, Eind, 126.000, Landijs, Stromen, IJsbedekking, Eindmorene, Overlopen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen