PijlNaar de thumbnails

Dam in een sloot in de herfst

Waterbeheer in een weidegebied

Peilbeheer in een weidegebied (klei op veen). Overal waar je goed kijkt in Fryslân zie je de sporen van waterbeheer. Hier is het water in de sloot lager dan de er aan grenzende dijksloot door het plaatsen van een dam. Op de kant liggen plantenresten, het gevolg van het schonen van de sloot. Iedereen die sloten, dijken of duikers in zijn land heeft, is hiertoe verplicht om de doorstroming van het water te garanderen. In november worden alle sloten vanuit de lucht geïnspecteerd.

Keywords: Peilbeheer, Waterbeheer, Verschillen, Waterstand, Dam, Veenweide, Klei op Veen, Sloten, Slootkant, Dode, Planten, Schonen, Slotenschouw, November

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen