Stuw in de Kop van de Blokslootpolder

Stuw in de Kop van de Blokslootpolder

Het is niet altijd nodig om het waterpeil te regelen met een gemaal. In de situatie op deze foto gaat het om een natuurgebied dat tegen een polder met een agrarische functie aanligt. Boeren willen graag een lage waterstand, voor de natuur is een hoge beter. Met een regelbare stuw kan het teveel aan water uit het natuurgebied worden geloosd in de bemalen agrarische polder.

Keywords: Verstelbare, Stuw, Kop van de Blokslootpolder, Sneekermeer, Natuurgebied, Hoge, Waterstand, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen