PijlNaar de thumbnails

de Strubben Kniphorstbosch

de Strubben Kniphorstbosch, Archeologisch Monument: 522161

Dit soort bossen is kenmerkend voor het Esdorpenlandschap. Ze liggen vaak tegen het veld, als verdikkingen in de houtwal rond de es. De vreemd gevormde Eiken zijn ontstaan in een heideterrein dat jarenlang door Schapen is begraasd. Jonge Eiken werden meteen opgegeten, waarna ze vanuit de wortels weer opnieuw begonnen uit te lopen. Doordat dit herhaaldelijk gebeurde ontstonden op één wortelkluit meerdere groeipunten. Nadat de begrazing stopte konden de kleine boompjes uitgroeien tot grillig gevormde groepen Eiken met meerdere stammen. Het effect kan ook ontstaan doordat Eiken herhaaldelijk worden afgezaagd om hout te oogsten.

Vanwege de vele Archeologische sporen, van Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen, is het bos in 2006 in zijn geheel aangewezen als Archeologisch Reservaat.Keywords: Drentsche, Aa, Strubben, Kniphorstbosch, Kniphorstbos, Vraat, Schapen, Heide, Kronkelende, Eiken, Archeologische, Monument

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen