de Strubben Kniphorstbosch

de Strubben Kniphorstbosch, Archeologisch Monument: 522161

De vreemd gevormde Eiken in dit landschap zijn ontstaan in een heideterrein dat jarenlang door Schapen is begraasd. Jonge Eiken werden meteen opgegeten, waarna ze uit de wortels weer opnieuw begonnen te groeien. Doordat dit herhaaldelijk gebeurde ontstonden op één wortelkluit meerdere groeipunten. Nadat begin 20e eeuw door de komst van kunstmest de begrazing met Schapen geleidelijk verdween, konden de kleine boompjes uitgroeien tot grillig gevormde groepen Eiken met meerdere stammen. Dit landschap heeft een lage geschiedenis. Er zijn Archeologische sporen, van Laat-Paleolithicum tot ver in de Middeleeuwen. Het is in 2006 in zijn geheel aangewezen als Archeologisch Reservaat.

Keywords: Drentsche, Aa, Strubben, Kniphorstbosch, Kniphorstbos, Vraat, Schapen, Heide, Kronkelende, Eiken, Bos, Zonneharp, Archeologisch, Monument

Fryslansite ©Hendrik van Kampen