PijlNaar de thumbnails

Strokenverkaveling bij de Gordyk

Strokenverkaveling bij de Gordyk

De ontginning van het Veen is begonnen vanuit dorpen die aan rand lagen of vanuit beken die bevaarbaar waren. Er werden sloten gegraven om het veen droog te leggen. Als veen uitdroogt daalt de bodem met als gevolg toenemde wateroverlast. Hierdoor kon het land of een dorp onbewoonbaar worden, men verplaatste dan het dorp mee met de richting van de ontginning. Al gravend en veplaatsend ging steeds dieper het veen in tot er ergens in het midden de grens van een ander dorp bereikt werd. Zo ontstond een landschap met een lange strokenverkaveling. Met enige kennis van zaken is het beginpunt van de strokenverkaveling wel op een kaart te herkennen, vaak is dat een slingerende lijn van een riviertje of vanuit een ouder dorp. Als de verkaveling met een sterke knik in een andere richting gaat, ligt hier vaak de grens met het gebied van het volgende dorp

Op deze foto is het gebogen weggetje het startpunt van de verkaveling, die strekt zich van hieruit als een waaier uit, via Jonkersland tot aan Bontebok. Waar nu het weggetje loopt lag vroeger een zijtak van de rivier de Boorne, de Alde Ie, dit is de beek geweest van waaruit de verkaveling is begonnen.Keywords: Strokenverkaveling, Slagenlandschap, de Gordyk, Gorredijk, de Fennen, Kortezwaagster, Fennen, Alde, Ie

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen