PijlNaar de thumbnails

Ringdobbe bij stromvloed

Ringdobbe bij stromvloed

Op de foto een ringdobbe tijdens een hoge stormvloed. Ringdobben zijn drinkplaatsen voor het vee in het buitendijkse gebied. Ze zijn voorzien van een ringvormige dijk, zodat het drinkwater bij hoge vloed zoet blijft. Het lijkt een soort van holle terp. Bij stromvloed vindt het vee hier ook een vluchtplaats. Deze foto is gemaakt bij een zware storm met extra hoog water. Je kan je bij dit beeld een goede voorstelling maken hoe het moet zijn om op een terp te zitten tijdens een stormvloed.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Kwelder, Buitendijks, Ringdobbe, Stormvloed, Zware, Storm, Overstroming, Regenboog, Vogels

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen