Stormvloed op de Kwelder

Stormvloed op de Kwelder

De kwelder tijdens een stromvloed. Het water is bruin van het slik dat door golfslag vanuit zee is meegenomen. In het relatief rustige water boven land kan het bezinken. Het meeste slik wordt dicht bij zee afgezet, dieper landinwaarts komen alleen de kleinste korreltjes. Het gevolg is dat dicht aan de kust een hogere rug met doorlaatbare bodem ontstaat, achter de drempel krijg je een vlakke dichte bodem met zware klei. Rechts is zo'n hoger opgeslibd stuk, het overstroomt minder vaak. Bij een langzaam stijgende zeespiegel groeit de kwelder aan omdat voor de oude ruggen weer nieuwe ontstaan.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Kwelder, Opslibben, Stormvloed, Slik, Bruin, Water, Afzetten, Kwelderrug, Kwelderwal

Fryslansite ©Hendrik van Kampen