Een dichtgegroeide Pingoru´ne bevat sporen van klimaatverandering in het verleden

Stokersdobbe, Ureterp

In de periode na de IJstijd zijn Pingoru´nes verland en opgevuld met veen. In de laatste 1000 jaar van de geschiedenis is het veen uitgegraven en zijn de meeste pingoru´nes weer meertjes geworden. Bij enkele is het veen in de Pingo nog geheel of gedeeltelijk aanwezig. Deze zijn extra interessant omdat hierin de geschiedenis van de vegetatie vanaf de IJstijd is vastgelegd. Door de pollen uit een monster van het veenpakket te analyseren kan worden bepaald hoe de vegetatie zich de afgelopen 10.000 jaar heeft ontwikkeld. Hieruit kan men afleiden dat na de ijstijd, tot ongeveer 5000 v.Chr. Nerderland bedekt was met bos en wat voor bomen daar in stonden. Met de komst van de landbouw werd het landschap opener.

Keywords: Pingo, Pingoru´ne, Stokersdobbe, Weichselien, Sporen, IJstijd, Permafrost, it Fryske Gea

Fryslansite ęHendrik van Kampen