Stijf veenmos, Sphagnum capillifolium

Stijf veenmos, Sphagnum capillifolium

Stijf veenmos komt op drogere standplaatsen voor dan de meeste andere veenmossen, de soort verdraagt enige schaduw. Stijf veenmos wordt gevonden zure omstandigheden in Berkenbroekbossen, Natte heide en in Veenmosrietland. De soort wordt ook aangetroffen bij kleine stuifzandveentjes op beboste noordhellingen. Ze staan dan onder gaten in het kroondek van de Grove Den op bodems met ondoorlaatbare laagjes. Stijf veenmos groeit niet in Hoogveen.

Keywords: Stijf veenmos, Sphagnum capillifolium, Veenmosrietland, Berkenbroek, Natte heide, Droog, Schaduw, Grove den, Bosven

Fryslansite ©Hendrik van Kampen