Steilrand van Donderen

Aardkundig Monument Steilrand van Donderen van boven naar beneden:

- Grijs en bruin, verstoorde lagen op het huidige maaiveld

- Geel zand uit de laatste koude periode van het Weichselien met veel verplaatsing van zand door het ontbreken van vegetatie en verstuiving

- Grijze band (met gat links), de laag van Usseloo. Ontstaan door bodemvorming onder vegetatie tijdens het Allerød (14.000-13.000), een warmere periode tegen het eind van het Weichselien.

- Afwisselende lagen grijs en geel, dekzandlagen ontstaan door zandafzetting tijdens stormen gedurende het ijsvrije Weichselien (116.000-15.000). In deze periode was het landschap zeer arm aan vegetatie.

- Smalle brokkelige grijze laag, keileem afgezet door de Gletsjer die tijdens het Saalien (238.000-126.000) het land bedekte. De keileem is op de plaats van het Aardkundig Monument nauwelijks aanwezig, elders kan deze enkele meters dik zijn.

- Licht grijze zone onderaan, onder de keileem: afzettingen uit het Elsterien (465.000-418.000)
Keywords: Profiel, Steilrand, Donderen, Drenthe, Aardkundig, Monument, Lagen, Laag, Usseloo, Allerød-interstadiaal, IJstijd, Weichselien, Pleistoceen, Holoceen, Begin, 116.000, Eind, 12.000, Permafrost, IJsvrij, Koud, Droog, Zand, Stuiven, Dekzand

Zichtbare dekzandlagen in de steilrand van Donderen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen