Het Aardkundig Monument van Donderen ligt aan de rand van een akker

Steilrand van Donderen

De basis voor het landschap van Noord Nederland is gelegd tijdens IJstijden. Bij Donderen zijn lagen die zijn afgezet tijdens de laatste drie IJstijden zichtbaar in een voormalige groeve. De groeve is nu een Aardkundig monument. In het landschap is ook een natuurlijke steilrand zichtbaar. Op deze foto zijn alleen de lagen van het Weichselien en jonger zichtbaar. Af en toe werkt men het zandprofiel bij, zodat ook de lagen van het Elsterien en Saalien zichtbaar worden (zie volgende foto).

Keywords: Steilrand, Donderen, Drenthe, Aardkundig, Monument, Lagen, IJstijd, Elsterien, Weichselien, Saalien, Pleistoceen, Zand, Stuiven, Dekzand, Akkerand, Groeve

Fryslansite ©Hendrik van Kampen