de Voorstraat in Stavoren

Starum, Voorstraat

De eerste sporen van bewoning van het gebied stammen uit 300 v.Chr. Starum behoort tot de oudste steden van Fryslân. De havenstad kreeg stadsrechten tussen 1058 en 1068 en was aangesloten bij het Hanzeverbond. Aan het einde van de middeleeuwen raakte de stad in verval. De haven verzandde en bij de graanhandel speelde Starum geen rol van betekenis meer. Steden als Amsterdam en Harns kwamen sterk opzetten. Dankzij de visserij kon de stad weer opkrabbelen. Na de aanleg van de afsluitdijk droogde ook die inkomensbron op. Tegenwoordig is toerisme de economische factor waar de stad op floreert. Starum vormt een belangrijke schakel tussen het IJsselmeer en de Friese Meren.

Keywords: Starum, Stavoren, Voorstraat, Vaart, Bootjes, Brug, 11, Elf, Steden, Eerste, Stadsrechten, Hanze

Fryslansite ©Hendrik van Kampen