Burgemeester Albertsstraat in Stavoren

Burgemeester Albertsstraat

De Burgemeester Albertsstraat is een dwarsstraat van de Voorstraat. De straat is mogelijk al aanwezig vanaf het ontstaan van de stad. Waarschijnlijk was het in eerste opzet een brandgang, een opening om een eventuele brand te beperken tot één huizenblok. Later (kadaster 1832) lag er een weiland in de brede open ruimte, de naam was destijds de Wijde Steeg. In 1850 is in een hoekje van het weiland een doopsgezinde Kerk (vermaning) gebouwd, de naam is daarna veranderd in Vermaningssteeg. De overige bebouwing dateert uit het begin van de 20e eeuw. Rond die tijd is de straat vernoemd naar oud Burgemeester Alberts (1827-1909) die zich o.a. met hart en ziel had ingezet om het spoor en de veerdienst Staveren-Enkhuizen naar de verarmde stad te halen.

Bron: Studiegroep Oud Staveren (oudstaveren.nl)    Keywords: Starum, Stavoren, Burgemeester Albertsstraat, Brug, Delft-achterom, Herfst, Regenlucht, Nat, Buien, Zon

Fryslansite ©Hendrik van Kampen