Terrein van het Blokhuis van Stavoren

Terrein van het Blokhuis van Starum

Bij de steden Ljouwert en Harns waren in 1499 blokuizen gebouwd om de steden te verdedigen en de bevolking onder controle te houden. Starum kreeg in 1522 op initiatief van keizer Karel V ook een blokhuis. Tijdens de "Friese Vrijheid" gold Starum als uitvalsbasis voor de graaf van Holland. In 1345 werden de Hollanders bij de slag van Warns (omgeving Starum) verslagen waarbij de graaf werd vermoord. Als gevolg hiervan kon Friesland nog lange tijd zijn vrijheid behouden. Friesland was echter geen land maar een samenraapsel van autonome gebiedjes die door de bewoners zelf werden bestuurd, de stinzen speelden hierbij een grote rol. Er waren twee vage partijen die voortdurend conflicten met elkaar uitvochten, de Schieringers en Vetkopers. Aan de Friese Vrijheid kwam een eind toen keizer Maximiliaan van Oostenrijk (grootvader van Karel V) de hertog Albrecht van Saksen in 1498 tot gouverneur van Groningen en Friesland benoemde. Keizer Karel V deed in 1555 troonsafstand en droeg de Nederlandse gebieden over aan zijn zoon Filips II van Spanje. Door de pogingen van de Spaanse koning de reformatie tegen te houden kwamen de Nederlanden in opstand wat leidde tot de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Tijdens die oorlog is er flink om Starum gevochten. Uiteindelijk werden de Saanse legers verdreven. Het blokhuis werd in 1581 afgebroken. Na een opgraving in het terrein zijn de contouren van het blokhuis zichtbaar gemaakt. De betonnen boog geeft de plaats aan waar een van de torens van het blokhuis heeft gestaan.

Keywords: Stavoren, Geschiedenis, Blokhuis, Archeologie, Opgraving, Sporen, Reconstructie, Open, Terrein

Fryslansite ©Hendrik van Kampen