Snitser Aldfeart tussen Gau en Sibrandabuorren

Snitser Aldfeart

Bij de ontginning van het hoogveen zuidelijk van de Lege Geaen werd aanvankelijk de Snitser Aldfeart gebruikt om het veenwater naar de Middelzee af te voeren. Er werden sloten gegraven die vanuit het veen uitkwamen in de Aldfeart. Waarschijnlijk is de Aldfeart van oorsprong een natuurlijke slenk die voor dat doel is aangepast. Tegenwoordig begint de Snitser Aldfeart in het centrum van Snits, loopt door de jachthaven tot hij bij de Stadsrondweg in een sluis uitkomt. Vanaf de sluis loopt hij ten zuiden van Goaiingea en ten noorden van Gau, Sibrandabuorren en Tersoal om uit te komen bij Poppenwier waar hij uit beeld verdwijnt. Later werd als gevolg van bodemdaling in het veengebied de stroming omgedraaid en liep het water van de Lege Geaen naar de Snitser Mar.

Keywords: Lege Geaen, Sneeker Oudvaart, Aldfeart, Kwelder, Slenk, Geul, Kreek, Waterafvoer, Middelzee, Horizon, Dearsum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen