Sneek, Waterpoort vanaf hoek Hoogend - Rienck Bockemakade

Waterpoort

De waterpoort gefotografeerd vanaf de hoek Hoogend-Rienk Bockemakade. De eerste versie van de poort dateert waarschijnlijk uit 1492 bij de aanleg van de stadswallen. Toen in Fryslân in 1613 geen veldslagen van de Tachtigjarige Oorlog meer werden uitgevochten, werd de poort verbouwd naar sierpoort. In 1785 is boven een brug de poortwachterswoning aangebracht. In de 19e eeuw werden overal de stadspoorten afgebroken omdat ze lastig waren voor het toenemde verkeer. De bevolking van Snits heeft zich hard gemaakt voor het behoud van de Waterpoort. Na restauratie door Isaac Gosschalk, die enkele 18e eeuwse aanpassingen ongedaan maakte, kreeg de poort het huidige uiterlijk. Tegewoordig is de poort uitgegroeid tot het symbool van Snits.

Keywords: Sneek, Waterpoort, Stadspoort, Behouden, Rijksmonument 34075, Markant, Beeldmerk, Symbool

Fryslansite ©Hendrik van Kampen