Sneek, Martinikerk met houten klokhuis

Martinikerk met houten klokhuis

Al halverwege de 11e eeuw werd op de terp van Snits een grote driebeukige tufstenen kerk gebouwd met forse toren. Aan de noordzijde stond een bakstenen klokkenhuis uit ca. 1200. Rond 1300 werd de kerk vervangen door een groter bakstenen gebouw. Aan de oude toren werden twee torens toegevoegd zodat er een grote kerk met driedubbele toeren ontstond. In 1489 werd de kerk vergroot waarbij het klokkenhuis aan de noordzijde werd vervangen door een houten klokkenhuis aan de zuidzijde. In 1681 stort de oude middelste toren in, de resterende twee torens worden afgebroken en het hele westdeel moet opnieuw worden gebouwd, het oostdeel wordt verlaagd. In 1712 heeft de kerk grotendeels zijn huidige vorm. Wat nog zou volgen zijn verbouwingen aan dakruiter, portalen en interieur.

Keywords: Sneek, Grote, Kerk, Martinikerk, Terp, Centrum, Verbouwingen, Geschiedenis, Klokkenhuis

Fryslansite ©Hendrik van Kampen