Spelevaren in de Kolk voor de Waterpoort van Sneek

Snits, Sneek

Sneek ligt aan de grens van Westergo, op een zandkop in het overgangsgebied tussen klei en veen. Stadsuitbreidingen van Sneek zijn gebouwd in het zuidelijke deel van het gebied de Lege GeaŽn (Lage Landen), een keten kleine terpdorpjes op een kwelderwal langs de zuidoostkust van de Middelzee. Vanuit de Lege GeaŽn is het veen in het zuiden ontgonnen. Door bodemdaling en het verzanden van de Middelzee is in dat veengebied het Sneekermeer ontstaan. De stad is aantrekkelijk voor toeristen en watersport vanwege de nabijheid van het meer. In Sneek is ťťn van de historiche poortgebouwen aan de sloophamer ontsnapt. Het is een waterpoort waarmee een waterweg kon worden afgesloten. Het gebouw is uitgegroeid tot het symbool van de stad.

Keywords: Friesland, Frysl‚n, 11 Steden, Elf Steden, Snits, Sneek, Lege GeaŽn, Sneekermeer, Kolk, Waterpoort, Bootje, Spelevaren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen