Werkpontje over de Holle Grêft

Werkpontje over de Holle Grêft

Vaak liggen polders met een natuurdoelstelling op afgelegen slecht bereikbare plaatsen. Ook ten zuiden van het Sneekermeer liggen enkele polders die door een netwerk van brede sloten van de vaste wal zijn gescheiden. In de polders is beheer nodig zoals inventariseren van de natuurwaarden, maaien, onderhoud aan kaden en het beheren van het waterpeil. Mensen en materiaal moeten meestal met een boot naar de polder worden gebracht. Op enkele plaatsen zijn er ook pontjes die het beheer eenvoudiger maken. Het pontje op de foto ligt ten noorden van Twellingea aan de Holle Grêft. Aan de overkant ligt de Geeuwpolder die volledig wordt bemalen met behulp van windmolens.

Keywords: Geeuwpolder, Holle, Greft, Dolte, Staten, Pont, Beheer, Maaien, Zomerpolder, Bemalen, Wind, Molen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen