Boezemland aan het Sneekermeer

Boezemland aan het Sneekermeer

Boezemlanden hebben geen dijken. Rond het Sneekermeer is nog relatief veel boezemland te vinden. Het staat onder directe invloed van het water in de boezem. Voordat er dijken en polders waren was alle land feitelijk boezemland. Het water vloeide op natuurlijke wijze naar zee. Tegenwoordig zijn boezemlanden heel zeldzaam geworden, vrijwel alle land is bedijkt, het zijn nu polders die met behulp van molens en gemalen droog worden gehouden. Boezemlanden zijn belangrijk voor de natuur, de natuurwaarden van het kleine restant is echter achteruit gegaan door de slechte kwaliteit van het boezemwater en het huidige stabiele peilbeheer. Veel kritische soorten zijn verdwenen.

Keywords: Boezemland, Vlietland, Snitsermar, Onbeschermd, Overstromen, Terhorne, Terherne, Sâltpoel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen