Bloeiende dijk op de Kop van de Blokslootpolder

Dijk aan de Kop van de Blokslootpolder

De Blokslootpolder is de meest zuidelijke polder van het Natura 2000 Sneekermeergebied. Het is een jaar rond bemalen polder (winterpolder) die over land bereikbaar is. Alleen het noordelijke deel, de Kop van de polder, maakt deel uit van het Natura 2000-gebied. Ten westen liggen de meertjes Jentsjemar en Langsturtepoel. In de kop van de Blokslootpolder ligt een wandelroute. Over de polderdijk kan je het hele jaar geheel rond de polder lopen, buiten de broedtijd kan je ook over de centrale zandweg dwars door. De foto is helemaal aan de noordkant van de polder genomen. Je hebt daar een prachtig uitzicht over de Goaiingarypster Puollen en de verschillende vaarwaters met eilandpolders in de omgeving.

Keywords: Kop, Blokslootpolder, Polderdijk, Bloeien, Voorjaar, Goaiingarypster Puollen, Wandelroute, Natura 2000, Weidevogels, Rietvogels

Fryslansite ©Hendrik van Kampen