De sluis van Makkum

De sluis van Makkum

De huidige vorm schutsluis, met twee paar deuren in een stompe punt, is een Chinese uitvinding uit de 10e eeuw. Dit type wordt vanaf de 14e eeuw ook in Nederland gebruikt. De sluis op de foto is van 1606. Rond die tijd werden veel houten sluizen vervangen door sluizen met metselwerk van bakstenen. Veel historische zeesluizen zijn verdwenen. In de moderne Zeedijk zijn ze niet veilig. Rond het IJsselmeer en het Lauwersmeer zijn nog enkele historische zeesluizen behouden, omdat de dijken waarin ze liggen niet meer deel uitmaken van de Primaire Zeewering.

Keywords: Makkum, Sluis, Zuiderzee, 1606, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen