Het water komt op over het slik van de voorliggende wadplaat

Vloed

De vloedlijn rukt op over de voorliggende wadplaat en wist de sporen uit van het laagwater. Het gaat snel, met enkele meters per minuut beweegt het vloedfront over de vlakke slikplaat.

Keywords: Waddenzee, Vloed, Front, Schuim. Vogelsporen, Slikplaat, Vlak

Fryslansite ©Hendrik van Kampen