Landaanwinning op de voorliggende wadplaat

Landaanwinning op de voorliggende wadplaat

Deze foto van de voorliggende wadplaat is dicht bij de kust gemaakt. We kijken van oost naar west. Links zien we de restanten van rijshout, geplaatst voor landaanwinning. Al vanaf de 17e eeuw werd door boeren actief aan landaanwinning gedaan. Men groef greppels en maakte zo een kunstmatig afwateringsysteem. Door de verbeterde afwatering kon het slik sneller opslibben en werd kweldervorming gestimuleerd. In 1927 werd het werk overgenomen door het Rijk maar de aanwas van de kwelder stagneerde. Af en toe gingen er zelfs stukken kwelder verloren. Men is daarom in 1935 overgegaan op een systeem met Rijshoutdammen dat al werd gebruikt in Sleeswijk-Holstein. Tewerkgestelde werklozen voerden de zware arbeid uit.

Keywords: Waddenzee, Intergetijdengebied, Getijdenvlakte, Voorliggende, Wadplaat, Slik, Zacht, Rijshout, Zonlicht, Glinstering, Nat, Eb, Laagwater

Fryslansite ©Hendrik van Kampen