Vaargeul naar Ameland

Vaargeul naar Ameland

De vaargeul voor de veerboot naar Ameland loopt vlak langs de voorliggende wadplaat. Vanaf de wal kunnen de reizigers via een lange dam bij de boot komen. Door het opslibben van het wad is de komberging kleiner geworden. Een kombergingsgebied ligt achter de geul, via de geul stroomt bij vloed het water er in, bij eb stroomt via de geul het water via de geul er weer uit. De stroming houdt de geul open. Als het gebied opslibd, kan het minder water bergen. Er stroomt minder water door de geul die daardoor minder diep en smaller wordt. Dit gebeurd ook met de Amelander vaargeul die als gevolg daarvan voortdurend moet worden uitgebaggerd.

Keywords: Waddenzee, Vaargeul, Ameland, Komberging, Opslibben, Baggeren, Dynamiek

Fryslansite ©Hendrik van Kampen