De Voorliggende Wadplaat van de Vastelandskwelder

De Voorliggende Wadplaat van de Vastelandskwelder

De Voorliggende Wadplaat is het gebied tussen de Waddenzee met zijn platen, geulen en prielen en de begroeide kwelders van het vasteland. Het gebied is vlak, slikkig met een klein verval en er zitten vrijwel geen geulen in. Eb en vloed bewegen zich twee maal per dag over de vlakte. Als dicht bij de kust de plaat een hoogte bereikt van rond het gemiddelde hoogwater en lang genoeg droog ligt per getijdencyclus, kan er pioniervegetatie groeien. De voorliggende Wadplaat gaat dan over in de pionierzone van de kwelder. Op de foto kijken we van west naar oost, rechts is de kwelder.

Keywords: Waddenzee, Intergetijdengebied, Getijdenvlakte, Voorliggende, Wadplaat, Slik, Zacht, Vlak, Stil, Weerspiegeling, Wolken

Fryslansite ©Hendrik van Kampen