Vervallen buitenste rijshoutdammen op het Wad

Vervallen rijshout

De buitenste rijshoutdammen worden niet langer onderhouden. De restanten van het rijshout gaan weer langzaam op in het Wad. Ze hebben geen fuctie meer in de kustbescherming.

Keywords: Waddenzee, Rijshout, Rijshoutdammen, Landaanwinning, Werkloosheidsbestrijding, Opslibben, Versnellen, Slikveld, Bezinkveld, Vervallen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen