Weerspiegeling van de lucht in plassen op het slik

Plassen op droog slik

Vlak bij de kwelder liggen de slikken soms lang droog. Plassen die blijven staan veroorzaken zachtere plekken in het droge slik. Als af en toe de vloed er over komt kunnen er tijdelijk allerlei soorten plassen en stroompjes ontstaan waarin de bodem zacht blijft. Het langdurig droogliggen is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een pioniervegetatie met Zeekraal of Engels slijkgras. Tijdens maartse buien in het voorjaar vallen grote hoeveelheden zoet regenwater op het slik. Zeekraal heeft het zoete water nodig om te kunnen ontkiemen. Op deze foto ligt het slik in de schaduw van een wolk. De plassen worden hierdoor goed zichtbaar, ze weerspiegelen de blauwe lucht in een bijzonder ritme.

Keywords: Slik, Zomer, Drogen, Getij, Plassen, Weerspiegeling, Lucht, Gebroken, Ritme, Cumulus humilis

Fryslansite ©Hendrik van Kampen