Een getijdengeul loopt vanuit de kwelder de Waddenzee op

Getijdengeul

Een getijdengeul is een grotere geul of kreek die vanuit de kwelder het Wad op gaat. Het getij stroomt de geul stroomt in en uit. De geul op de foto is half kunstmatig, hij ligt achter het gemaal bij Zwarte Haan. Natuurlijke getijdengeulen vinden we op sommige Waddeneilanden. Bijvoorbeeld de grote slenken van Terschelling. Het is eb, vanuit de donkere kwelder loopt de geul de drooggevallen voorliggende wadplaat op, hier verdwijnt de geul in het niets. Achter de plaat is het blauwe water nog niet weggetrokken, de Mosselbanken vallen net droog.

Keywords: Getijdengeul, Voorliggende, Wadplaat, Getij, Waddenzee, Avond, Booreiland, Ameland, Verlichting

Fryslansite ©Hendrik van Kampen