Walmolen de Kaai op het zuidelijke bastion van Sloten

Molen de Kaai

Het Bolwerk zuidzijde met Korenmolen de Kaai (1755) op het ommuurde bastion. Behalve Korenmolen is de Kaai ook een Walmolen omdat hij op de stadswallen staat. Vroeger was het heel gebruikelijk om molens op de bastions van stadswallen te bouwen. Door de hoge standplaats kunnen ze veel wind vangen en ook tijdens een beleg zijn de molens zo nog bereikbaar. In Fryslân zijn nog drie Walmolens te vinden: naast deze van Sleat staan er ook nog twee in Dokkum. De stenen brug voor de molen is de Lemsterpoort, de zuidelijke van twee stadspoorten die it Djip, de centrale gracht van Sleat, afsluiten. Voor het historische stadsgezicht van Sleat zijn beide waterpoorten zeer belangrijk. In de toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht uit 1972 staat beschreven, hoe men vanuit de stad contact moet houden met het open Friese landschap door de bogen van de stadspoorten.


Keywords: Sleat, Sloten, Lemsterpoort, 1821, Korenmolen, Walmolen, de Kaai, Bolwerk, Zuidzijde, Waterpoort, Bastion

Fryslansite ©Hendrik van Kampen