Sloten, de Lindengracht met fietsen

Sloten, de Lindengracht

Naast de huizen met rijke gevels staan er ook eenvoudige woningen aan it Djip. De gemiddelde verhouding verschuift van het stadscentrumcentrum tot de randen van rijk en hoog naar eenvoudig en laag. Toch vormt de volledige gevelrij langs it Djip een harmonieus geheel. Op mijn vraag of de verharding met zwefkeien vroeger ook al aanwezig was, vertelde een inwoner mij dat ze er al zolang lagen als hij zich kon herinneren. "En ik ben ook alweer 75 jaar ..." voegde hij er enigszins peinzend aan toe.

Keywords: Friesland, Fysl‚n, 11 Steden, Elf Steden, Sleat, Sloten, Lindengracht, Lijlinden, Fiets, Schilddak, Dakkapel, Voordeur, Keien, Bestrating, Stoeppalen, Kettingen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen