Voorgevel Hervormde pastorie Sloten

Voorgevel Hervormde pastorie

Een van de meest in het oog springende gebouwen is de Hervormde pastorie aan de Heerenwal nr.53. Het pand heeft twee trapgevels, rijk versierd met kant-, neg- en boogblokken. Op de stoep staan stoeppalen verbonden door kettingen die vroeger werden gebruikt om het particuliere bezit af te scheiden van de openbare weg. Het rechterdeel is gebouwd in 1610 en het linkerdeel in 1671. In 1971 is het pand gerestaureerd onder toezicht van J. Vechter, die ook grotendeels verantwoordelijk is voor het behoud van het karakter van het stadje Sleat.

Keywords: Rechts, 1610, Links, 1671, Heerenwal, Sleat, Sloten, Fryslân, Rijksmonument 33843

Fryslansite ©Hendrik van Kampen