Sloten, rijksmonumenten aan de Heerenwal

Rijksmonumenten aan de Heerenwal

Als de bomen zijn gesnoeid heb je vanaf de Lemsterpoort goed zicht op de gevels aan de Heerenwal. Ondanks de grote verschillen onderling is het beeld harmonieus. De gebouwen in het centrum, bij de stenen brug, zijn gemiddeld hoger dan de huizen die dichter bij de rand van de stad staan. De twee opvallende witte klokgevels zijn van een voormalig boterpakhuis, boterhandel heeft de stad in de 18e eeuw enige welvaart gebracht. De binnenstad van Sleat is beschermd stadsgezicht. Onderdeel daarvan is, dat je vanuit de hoofdas van de stad, het open Friese landschap moet kunnen zien. De bestrating met zwerfkeien is authentiek en vrijwel alle op deze foto zichtbare gebouwen zijn Rijksmonument.

Keywords: Sleat, Sloten, Beschermd stadsgezicht, Heerenwal, Kerk, Hervormde Pastorie, Drie woonhuizen, Kaaspakhuis, Woning, Pakhuis, Boterpakhuis, Pand met schilddak, Huis met dakkapel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen