PijlNaar de thumbnails

Bloeiende bloemen langs de Slachtedijk bij Kubaard

Slachtedijk bij Kubaard

De Slachtedijk is een zeedijk uit het begin van de 14e eeuw. Hij moest de terpen in Westergo bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de Marneslenk het zuidelijke deel van de Middelzee. Na de afsluiting van de Middelzee met de Skrédyk tussen Beetgumermolen en Britsum, werd de dijk overbodig. In 1995 kreeg It Fryske Gea de dijk als cultuurhistorisch monument in beheer.

Keywords: Slachtedijk, Slachtedyk, Slachte, Voorjaar, Historische, Dijk, 1300, Middeleeuwen, Kronkelend, it Fryske Gea, Kubaard, Lollum, Fluitenkruid, Voorjaarsbloemen, Cumulus

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen