Bloeiende bloemen langs de Slachtedijk bij Kubaard

Slachtedijk bij Kubaard

De Slachtedijk is een zeedijk rond 1300 is aangelegd. Hij moest de terpen in Westergo bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de Marneslenk het zuidelijke deel van de Middelzee. Na de afsluiting van de Middelzee met de Skrédyk tussen Bitgum en Britsum, werd de dijk overbodig. Toch was de dijk nog lange tijd een slaperdijk in het dijkenstelsel van Fryslân. in 1825 heeft er tijdens een stormvloed voor het laatst water tegen de dijk gestaan. In 1991 werd de dijk afgekeurd vanwege een te geringe hoogte. Vier jaar later kreeg It Fryske Gea de dijk als cultuurhistorisch monument in beheer. Over veel historische dijken lopen tegenwoordig wegen. Hierdoor zijn ze nog goed herkenbaar in het landschap.

Keywords: Slachtedijk, Slachtedyk, Slachte, Voorjaar, Historische, Dijk, 1300, Middeleeuwen, Kronkelend, it Fryske Gea, Kubaard, Lollum, Fluitenkruid, Voorjaarsbloemen, Cumulus

Fryslansite ©Hendrik van Kampen