PijlNaar de thumbnails

De Slachte bij Boazum in de winter

Slachte bij Boazum

De Slachtedijk slingert centraal door het landschap van Westergo. Hij is rond 1300 aangelegd om het economisch belangrijkste deel te beschermen ten stormvloeden uit het westen en het zuiden. Bij de aanleg al bestaande oudere dijkvakken met elkaar verbonden. Op de foto de plek waar de slachte aanlsuit op de ringdijk uit de 10e eeuw van de Moederpolder Easterein-Lytsewierrum.

Keywords: Slachtedijk, Slaperdijk, 1300, Moederpolder, Easterein-Lytsewierrum, Koppelen, Binnendijk

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen