De Slachte bij Boazum in de winter

Slachte bij Boazum

De Slachtedijk slingert centraal door het landschap van Westergo. Hij is rond 1300 aangelegd om het economisch belangrijkste deel te beschermen tegen stormvloeden uit het westen en het zuiden. De Slachte is samengesteld uit bestaande oudere dijkvakken die met elkaar werden verbonden. Op de foto valt de slachte samen met de ringdijk uit de 10e eeuw van de Moederpolder Easterein-Lytsewierrum. Het dorp links in de achtergrond is Rien.

Keywords: Slachtedijk, Slaperdijk, 1300, Moederpolder, Easterein-Lytsewierrum, Koppelen, Binnendijk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen