Skraard, Schraard

Skraard (Schraard)

Skraard is een terpdorp op de oeverwal ten zuiden van het einde van de Marneslenk. Door de gunstige ligging aan het water had het dorp goede verbindingen met andere nederzettingen. Nadat in de 10e eeuw de Marneslenk werd bedijkt, kwam het grootste gevaar voor overstroming via het inklinkende veenlandschap vanuit het zuiden. Om die overlast te keren werd er in de 12e eeuw aan de zuidkant van het dorp een Hemdijk aangelegd. Ook deze dijk is nog in het landschap terug te vinden. Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht vanwege het historische beeld van vrijstaande woningen die kriskras door elkaar lijken te staan. Hekjes en heggen markeren de perceelsgrenzen.

Keywords: Skraard, Schraard, Structuur, Beschermd dorpsgezicht, Marneslenk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen